Gaz Türbin Sistemi Modellemesi ve Simülasyonu

Gaz türbini tasarımında ikincil akışlar, kanat soğutma, yağlama ve yakıt sistemlerindaki akışların ve ısı transferinin anlaşılmasında tasarımcılar FloMASTER analizlerinden rahatlıkla faydalanabilir. Özellikle ikincil akışlarda, kavite içindeki dönel hareketleri ve ısı transferini öngörmek, yağlama sistemi ya da kanat soğutmada olduğu gibi merkezcil kuvvet altındaki karmaşık akışkan ağlarını anlamak FloMASTER analizleri ile mümkündür. 


 

 

Fosil Yakıtlı Santraller

Küresel olarak, elektrik üretiminde fosil yakıt halen en yaygın kullanılan enerji kaynağıdır. Ancak, yüksek gaz emisyonları ve işletim giderleri, sistemlerin karmaşık alt sistemlerle donatılmasını gerektirmektedir. BUusantrallerdeki buhar ve flue gaz sistemlerin etkileişimini iyi anlamak verimli bir çalışma için gereklidir. FloMASTER’ın çift fazı akış çözücüsü , tüm Rankine çevrimini (buharlı ya da süperkritik karbondioksitli) modellemeye imkan sunarak doğru basınç kayıplarını ve ısı transferini hesaplamanıza imkan sağlar. Ayrıca, verimi artımak için organik Rankine çevriminde olduğu gibi atık ısı kazanımı gibi konuları inceleyebilirsiniz.

 

Yenilenebilir Enerji Sistemi Modellemesi ve Simülasyonu

Yenilenebililr enerji hızla gelişen ve yaygınlaşan bir alandır. Doğru çözücü ve açık mimarisiyle FloMASTER birçok yenilikçi enerji üretim ve depolama metodunun verim ve performans hesaplarında rahatlıkla kullanılabilir.

 

Soğutma Sistemi Modellemesi ve Simülasyonu

Kömür ya da doğalgaz gibi fosil yakıta dayalı termik santrallerde, nükleer santrallerde ya da hemen her türlü kimyasal proses tesislerinde, kullanılan ekipmanları ya da proses sıvısını soğutma amaçlı kapalı ya da açık çevrim soğutma sistemleri mevcuttur. Karmaşık boru ağından ve bunun üzerindeki pompalar, vanalar, ısı eşanjörleri, filtreler gibi daha birçok ekipman ve enstrümanın oluşan bu sistemlerin doğru ve güvenli bir şekilde çalışabilmesi ancak hesaplara dayalı tasarlanması ile olur. FloMASTER yazılımı ile büyüklüğü ne olursa olsun, soğutma sisteminizdeki basınç kayıp, ekipman boyutlandırma, boru izolasyon kalınlıkları belirleme, akış dengeleme ve su koçu (water hammer) hesaplarını rahatlıkla yapabilirsiniz.

Gaz İletim Sistemlerinin Modellenmesi ve Simülasyonu

Birçok endüstriyel proseste boru hatlarıyla gaz iletimi, depolanması ve işlenmesi sözkonusudur. Prosese ya da kaynağına bağlı olarak gazlar, yüksek sıcaklıkta ve basınçta ya da yüksek akış hızında olabilir ve doğru tasarlanmadığında güvenlik açısından riskli bölgeler oluşabilir. Verimli bir tesis tasarımı ve güvenli bir çalışma ortamı, tasarlanan sistemin iyi anlaşılması ile mümkündür. Bayiliğini üstlendiğimiz FloMASTER yazılımını kullanarak, basınç hesaplarından, kompresör boyutlandırmaya, akış dengelemeden izolasyon kalınlıkların optimize edilmesine kadar her türlü daimi koşul ve zamana bağlı koşul analizleri yapabilirsiniz.

Yangın Söndürme Sistemi Modellemesi ve Simülasyonu

Gemilerde ve kimyasal proses tesislerinde yangın söndürme sistemi, olası bir yangın anında devreye girerek  tehlikeyi büyümeden bertaraf etmek üzerine tasarlanır. Hidrolik açıdan bakıldığında yangın söndürme sistemleri, büyüklük, debi ve kısa reaksiyon süresini bir araya getirir ki,bu üç unsurun olduğu yerde, su koçu (water hammer) olarak  bilinen dinamik yüklenmenin oluşması çok yaygındır. FloMASTER yazılımı ile, açık ya da kapalı çevrim yangın söndürme sistemlerinindaimi koşuldaki ya da zaman bağlı durumdaki performansını incelemek ve buna göre tasarım geliştirmek mümkündür. Sistemin farklı noktalarındaki debiler rahatlıkla dengelenebilir.

Marin Sistemleri Modellemesi ve Simülasyonu

Gemilerde bulunan, çoğu zaman kilometrelerce uzunuktaki yüksek ya da düşük basınçlı sıvı ve gaz hatları, operasyoler şartların yanısıra, acil durumdada sistemin davranışının ve performansının iyi anlaşılmasını gerektirir. FloMASTER ile deniz araçlarındaki motor soğutma, yangın söndürme, soğutma suyu ve içme suyu, ballast ve yakıt sisteminin hızlıca tasarımı yapılabilir, her şartta sistemin davranışı incelenebilir.

 

 

Demo Talep Et