SİSTEM SEVİYESİNDE 1B CFD ANALİZLERİ İLE HİDROLİK TASARIM
  • Açık ve Kapalı Çevrim Akış ve Isı Transferi Analizleri
  • Sistem Performansı Değerlendirmesi
  • Boru, İzolasyon, Pompa, Vana, Eşanjör Seçimi ve Optimizasyonu
  • Ekipman devreye girme, devreden çıkma durumlarında dinamik davranış incelemesi
  • Basınç dalgalanması, NPSH, kavitasyon hesabı ve sönümleyici alternative değerlendirmesi
  • Kontrol döngüleri modellemesi