Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Ankara

Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Ankara

CFD Analizlerinde, akışkan davranışının doğru tespit edilmesi oldukça önemlidir. Analitik yöntemlerle direkt olarak hesaplanamayan kompleks modellerde, ısı transferi, basınç kayıpları, akış hızları gibi verilerin nümerik yöntemlerle, parçanın tasarım aşamasında iken belirlenmesi, zaman ve maliyet açısından üreticiye önemli avantajlar sağlamaktadır. Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (Computational Fluid Dynamics-CFD), ilgili alanda detaylı hesaplamaların yapılabildiği, akış alanı ve diğer fiziksel detayların gösterilebildiği, bilgisayar tabanlı bir mühendislik yöntemdir. CFD analizlerinin sonuçları, Simülasyon Tabanlı Ürün Tasarım sürecinde ürünün çalışmasını, varsa problemleri bilgisayar ortamında simüle etmeye ve ürün performansını optimize etmekte önemli faydalar sağlar.

Otomotivden, savunma ve havacılık uygulamalarına, türbomakinalardan, akış kontrol sistemlerine, termal konfordan, karayolu ve demiryolu tünel yangınlarına kadar, akışkanlar mekaniği, ısı transferi ve termodinamik uzmanlığı gerektiren tüm uygulamalarda problemleri çözmenize yardımcı oluyoruz.

CFD analizleri ile olası problemleri erkenden tespit edilip, gerekli düzenlemeler yapılıyor. Fiziksel prototip imalatı ve deneme yanılmaları en aza indiriyor. İlk aşamada, daha verimli sistemler tasarlamanızda yardımcı oluyoruz.

CFD Hangi Alanlarda Kullanılır?

CFD geniş bir kullanım alanına sahiptir. Örnek verecek olursak; İnşaat, Havacılık, Otomotiv ve çok daha fazla alanda kullanılmaktadır.
 

CFD Bize Hangi Bilgileri Sağlar?

(CFD)Computational Fluid Dynamics  yani  Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) bize, Hız-sıcaklık ve basınç dağılımları, fazlı akışlar, sabit ve yoğunluklu akışkanlar, sıcaklık transferleri gibi olay ve kavramlarla ilgili detaylı bilgi sağlar.